Regler

Publisert 10.02.2014 12:33
regler

Regler for Bevø Camping


Reglene er lagt ut under nedlasting


Vi ber om at alle leser og setter seg inn i disse reglene. Vi håper vi har forståelse for at vi må ha regler på plassen og at alle retter seg etter dem. Vi er forskjellige mennesker som bor her (barn, ungdom, voksen, barnefamilier, pensjonister m.m.) og vi må alle respektere hverandre.

Vi vil minne om at det skal være ro på campingplassen kl 23.00 og at barn og ungdom må være sammen med foresatte etter den tid.

Endret: 26.02.10.