Informasjon til våre sesonggjester

Publisert 26.01.2021 16:04


Det nærmer seg nå sesongstart for 2021. Vi inviterer nå alle sesonggjester fra 2020 og dere nye sesonggjester som har fått tildelt plass for 2021 til en ny sesong.
All informasjon vedr. sesongen 2021 vil dere finne her på vår web-side.

Vi ber om at dere leser invitasjonbrevet og reglene.
Dere finner også KID-lista her (hvis dere ikke husker deres KID-nr.)

NB! Telefonnr. til driftsassistenten (respesjonen) er:  41 62 32 32.  
Vi insisterer på at alle hendvendelser gjøres til dette telefonnr. i sesongen.

Telefonen er delvis ubetjent frem til åpningen.
Vennligst bruk epost: info@bevo.no


Bevø: 26.01.21.