Bevø Camping åpnet offisielt i 1970, men også  før den tid ble plassen brukt som campingplass uten noen for for fasiliteter. Finn Jensen overtok driften av plassen i 1971 og driver den fortsatt.