Lekeplassen ved Bevø badeplass

Publisert 18.02.2018 13:02

DSC_0039
Vi har mottatt referat med følgene tekst fra Fredrikstad kommune vedr. lekeplassen.

Fredrikstad kommune er nødt til å fjerne alt lekeplassutstyret på lekeplassen på Bevø badeplass på grunn av at lekeplassaparater og fallunderlag ikke er i forskriftsmessig stand. Det er dessverre heller ikke mulig å gjøre utbedringer for å bringe lekeplassen i en stand sim ivaretar de høye krav til sikkerhet som myndighetene stiller i "Forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr". 

Grunnlaget for vurdering er:
*NS-EN: Norsk Standard NS-EN 1176-2008, NS-EN-1177-2008 
*Forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Gjenåpning av lekeplassen på Bevø kan vurderes i forbindelse med rullering av handlingsplanen for kommunale lekeplasser.

Med hilsen

Magdalena Chlosta

Publisert: 18.02.18.